progrma-1920x540

Moja propozycja dla Naszej Politechniki Śląskiej

Dzięki wysiłkowi pokoleń Politechnika Śląska należy do grona wiodących w kraju uczelni. Wciąż jednak słusznie oczekujemy więcej.

Marek Pawełczyk
- w trosce o przyszłość
Naszej Politechniki Śląskiej.

Marek - zdjecie program resize
Opracowałem program, który wyznacza niezbędne cele i proponowane metody ich osiągnięcia.
Do Wspólnoty Uczelni
Badania naukowe
Pracownicy
Studenci, Doktoranci i kształcenie
Absolwenci i kształcenie przez całe życie
Otoczenie społeczno-gospodarcze i społeczna odpowiedzialność nauki
Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie
Komunikacja, promocja i popularyzacja
Zarządzanie Uczelnią
Inwestycje i infrastruktura do pracy, badań, kształcenia, rekreacji i wypoczynku

Proszę Państwa o zaufanie